Постановления Пленума ВСУ

П О С Т А Н О В А № 7 Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки Вивчення практики застосування судами законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та про їх правові наслідки свідчить, що суди [...]

П О С Т А Н О В А № 6 Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи Законом України від 14 грудня 2006 року № 462-V «Про внесення змін до Кримінально-процесуального [...]

П О С Т А Н О В А № 5 Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав Відповідно до частини першої статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої [...]

ПОСТАНОВА № 15 Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року Про судову практику в справах про банкрутство З метою правильного та однакового застосування законодавства про банкрутство Пленум Верховного Суду України постановляє дати судам такі роз’яснення: 1. Провадження у справах про банкрутство регулюється Законом України від 14 травня 1992 р. № 2343-XII “Про відновлення платоспроможності [...]

П О С Т А Н О В А № 14 Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року Про судове рішення у цивільній справі З метою забезпечення правильного й однакового застосування судами норм цивільного процесуального законодавства при ухваленні рішення суду Пленум Верховного Суду України постановляє дати судам такі роз’яснення: 1. Судові рішення викладаються у [...]

П О С Т А Н О В А № 10 Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 року З метою реалізації конституційних гарантій захисту всіх форм власності від злочинних посягань, однакового та правильного застосування судами законодавства про відповідальність за злочини проти власності, запобігання судових помилок при розгляді справ цієї категорії Пленум Верховного Суду [...]

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 06.11.2009 N 9 Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними З метою забезпечення правильного та однакового застосування судами законодавства при розгляді цивільних справ про визнання правочинів недійсними Пленум Верховного Суду України П О С Т А Н О В Л Я Є дати судам такі роз’яснення: 1. Цивільні відносини щодо недійсності правочинів регулюються Цивільним кодексом України ( 435-15 ) (далі – [...]

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 12.06.2009 N 7 Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва Згідно зі статтею 43 Конституції України кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, а відповідно до статті 4 Закону України від 14 жовтня [...]

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 12.06.2009 N 6 Про деякі питання, що виникають у судовій практиці при прийнятті до провадження адміністративних судів та розгляді ними адміністративних позовів до судів і суддів З метою забезпечення однакового і правильного застосування законодавства при прийнятті до провадження адміністративних судів та розгляді [...]

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 12.06.2009 N 5 Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду З метою забезпечення правильного й однакового застосування судами окремих положень цивільного процесуального законодавства Пленум Верховного Суду України П О С Т А Н О В [...]

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 12.06.2009 N 2 Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції З метою забезпечення правильного й однакового застосування судами окремих положень цивільного процесуального законодавства Пленум Верховного Суду України П О С Т А Н О В Л [...]

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 27.02.2009 N 1 Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи З метою забезпечення правильного й однакового застосування судами законодавства, що регулює захист гідності та честі фізичної особи, а також [...]

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 19.12.2008 N 17 Про деякі питання, що виникають у судовій практиці щодо позовів до органів суддівського самоврядування З метою забезпечення однакового і правильного застосування законодавства при надходженні до провадження судів адміністративних позовів до органів суддівського самоврядування Пленум Верховного Суду України ПОСТАНОВЛЯЄ дати [...]

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 24.10.2008 N 13 Про практику розгляду судами корпоративних спорів З метою забезпечення правильного та однакового застосування судами законодавства, яке регулює корпоративні відносини, формування єдиної судової практики у цій сфері, здійснення належного захисту судами прав і законних інтересів фізичних, юридичних осіб та держави, [...]

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 24.10.2008 N 12 Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку З метою однакового та правильного застосування Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) при розгляді справ в апеляційному порядку Пленум Верховного Суду України П О С Т А Н О [...]

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 30.05.2008 N 7 Про судову практику у справах про спадкування З метою забезпечення однакового застосування законодавства про спадкування Пленум Верховного Суду України ПОСТАНОВЛЯЄ дати судам такі роз’яснення: 1. Спадкові відносини регулюються Цивільним кодексом України (далі – ЦК), законами України від 2 вересня [...]

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 30.05.2008 N 6 Про практику застосування кримінально-процесуального законодавства при попередньому розгляді кримінальних справ у судах першої інстанції ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду N 14 від 24.10.2008 ) З метою забезпечення однакового і правильного застосування кримінально-процесуального законодавства при попередньому [...]

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 30.05.2008 N 5 Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи Узагальнення судової практики у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи свідчить, що при розгляді справ цієї категорії суди в основному правильно [...]

Метки:

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 28.03.2008 N 3 Про практику винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах Кримінально-процесуальне законодавство, визначаючи повноваження суду як носія судової влади, встановлює, що суд, крім виконання функцій, пов’язаних із безпосереднім вирішенням судових справ, уповноважений виносити окремі ухвали (постанови), які мають бути [...]

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 28.03.2008 N 2 Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства { Із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду N 8 ( v0008700-10 ) від 04.06.2010 } З метою забезпечення [...]